Member of: CLC Vecta Next Level Display Group
 

Privacyverklaring Norm-Systems BV

Norm-Systems Expo is leverancier van portable zelfbouw beursstands.
Wij zijn gevestigd op Emrikweg 28, 2031 BT te Haarlem.
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens. 
Norm-Systems Expo hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. 
Uw persoonsgegevens worden door Norm-Systems Expo in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heeft u om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Norm-Systems Expo en externe links
 6. Bewaartermijn
 7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 8. Wijziging privacybeleid
 9. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Geslacht
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Uw aankoop en betaalhistorie.

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten. 

Periodiek (max 4 x per jaar) versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen mails meer zal ontvangen van Norm-Systems Expo. 

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via onze klantenservice.

Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij deze in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens, indien mogelijk, verwijderen. 

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Onze verwerkers (automatiseerder, mail chimp en webbouwer) zijn tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving. 

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Norm-Systems Expo van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Norm-Systems Expo. Norm-Systems Expo zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Cookies

Norm-Systems maakt gebruik van Google Analytics om de website te kunnen verbeteren. Het gebruik van Google Analytics is geanonimiseerd, zodat het niet naar een persoon herleidbaar is. Cookies van Google Analytics worden maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie over Cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen, dan kunt u via de browser instellingen. Gebruik hiervoor de helpfunctie van uw browser om te zien hoe u dat moet doen.

5. Norm-Systems Expo en externe links

Op de website van Norm-Systems Expo treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Norm-Systems Expo geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

6. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

7. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Norm-System Expo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

8. Wijziging privacyverklaring

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Norm-Systems Expo gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt.  Wij raden u aan om onze privacystatement op onze website te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 22 mei 2018.

9. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u daarmee terecht bij Norm-Systems Expo. 
 
Versie: mei 2018.
 
Norm Systems

Marickenlaan 45

3648 LD WILNIS

KvK 34207534

Volg ons via:
Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS
-->