Member of: CLC Vecta Next Level Display Group
 

Leverings- en garantievoorwaarden Norm-Systems

Norm-Systems staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en ongekende service en verleent op alle producten een levenslange garantie op constructiefouten.
Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging CLC Vecta (Centrum voor Live Communication).
 

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

 

DISCLAIMER:

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norm-Systems BV. Deze website en de door ons verzorgde bulletins zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade, ontstaan door gebruik van deze website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Norm-Systems BV komen.

 
 
Norm Systems

Marickenlaan 45

3648 LD WILNIS

KvK 34207534

Volg ons via:
Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS
-->